1992
ראשי » תשתיות מוסדיות- התאמת הקמפוס الخطّة المؤسّسيّة (صفحة 3)

תשתיות מוסדיות- התאמת הקמפוס الخطّة المؤسّسيّة

مخطط مساق مدخل إلى طرق الكتابة البحثية في العلوم الاجتماعية

מכון ון ליר בשיתוף עם "דיראסאת" ו"סיכוי" כתבו סילבוס ראשון מסוגו לסטודנטים בשפה הערבית, כחלק ממיזם שמטרתו לקדם את השפה הערבית ולחזק את מקומה באקדמיה הישראלית. תוכנית הקורס: מבוא לכתיבה מחקרית במדעי החברה: هدف ووصف المساق: يهدف المساق الحالي إلى خلق علاقة وطيدة بين الطالب والإنتاج المعرفي من خلال تزويد الطلاب بأهم الأدوات وفهم المناهج البحثية، وأسس الكتابة الأكاديمية التي تساعدهم على ...

קרא עוד

היחידה לשוויון הזדמנויות לסטודנטים ערבים – האוניברסיטה העברית

היחידה לשוויון הזדמנויות לסטודנטים ערבים החלה לפעול במחצית שנה"ל 2008-2009, היחידה הוקמה מתוך ההבנה כי קבלה לאוניברסיטה הינה רק המשוכה הראשונה בדרך לרכישת השכלה גבוהה, בייחוד עבור אוכלוסיות מוחלשות בחברה, המגיעות לאקדמיה עם חסמים וקשיים רבים. היחידה שואפת לתת מענים לצרכים הייחודיים של הסטודנטים הערבים, ולסייע בידן להגיע לקו הסיום בהצלחה. צמצום הנשירה ומניעת גרירת התואר דורשים עבודה הן ברמה ...

קרא עוד

נוכחוֹת נפקדוֹת הקמפוס הישראלי ויחסו אל השפה והתרבות הערבית – תמונת מצב حاضرتان غائبتان الحرم الجامعي الإسرائيلي وتعامله مع اللغة والثقافة العربيتيْن صورة الوضع

כתיבה: ת'אאר אבו ראס ויעל מעין הדו"ח יוצא לאור ע"י עמותת סיכוי ומרכז דיראסאת, המרכז הערבי למשפט ומדיניות, כחלק מפרויקט "הערבית במרחב האקדמי" הממומן ע"י האיחוד האירופי והמשותף גם למכון ון ליר בירושלים. דו"ח זה מבקש להציג תוצאות מדידה, שנערכה על ידינו, ביחס לחסמים המקשים על הנגשת ההשכלה הגבוהה לערבים-פלסטינים אזרחי ישראל. בישראל נכתבו כבר דוחות רבים בסוגייה זו אולם ...

קרא עוד

The Role of the University President in Realizing the Multicultural University/ JAMES M ROSSER

Rosser, J. M. (1990). The role of the university president in realizing the multicultural university. The American Behavioral Scientist (1986-1994), 34(2), 223. המאמר עוסק בשאלת תפקידם של מנהיגי האוניברסיטאות בעידן העכשווי ביחס לסוגיית הרב- תרבותיות. הכותב מייצר מעין "נייר עמדה" ומביע את הצורך שהאוניברסיטאות האמריקאיות יעמדו לעומק מאחורי ההבטחה של רעיון ה"רב תרבותיות". לטענתו כיום האוניברסיטאות משקיעות רק בהיבט האינסטרומנטלי ...

קרא עוד

תכנית מנהיגות קהילתית יהודית-ערבית, אוניברסיטת חיפה

מטרת התכנית היא לאפשר קיום דיאלוג ואינטראקציה חברתית רב-תרבותית בין סטודנטים יהודים וערבים. מרכיבי התכנית: א.תכנית הכשרה: "סדנת מנהיגות בין-תרבותית" – תכנית ההכשרה מעוגנת בקורס אקדמי שנתי, המקנה 4 נ"ז אקדמיות. התכנית מונחית ע"י  2 מנחים ערבי ויהודי, בנושא פיתוח מנהיגות בין תרבותית. ב.פעילות קהילתית: הפעילות מתקיימת במעונות הקמפוס ובקמפוס, וכן בשיתוף מוסדות בקהילה, בתוך השכונות המעורבות בעיר חיפה. הקבוצה הפעילה ...

קרא עוד

מעמד השפה הערבית בישראל / עורכים פרופ' עוזי רבי ואריק רודניצקי

  המסמך יצא ב-2011 על ידי מרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב וכולל: ניירות עמדה, מאמרים מן התקשורת ונתוני רקע בדבר מעמדה של השפה הערבית בישראל. בניירות העמדה ניתן למצוא מאמרים המתייחסים לסוגיה זו גם בין כותלי האקדמיה. להלן: מיטל פינטו / שפת מיעוט ומדיניות לשון: המקרה של הערבית בישראל . אילנה שוהמי / ערבית כשפת מיעוט? נוף לשוני כמקרה ...

קרא עוד

'סאווה' – תכנית לקידום סטודנטים מהחברה הערבית- אוניברסיטת תל אביב

תכנית 'סאווה', בתרגום מערבית 'ביחד', היא תכנית סיוע לסטודנטים בני החברה הערבית הלומדים באוניברסיטת תל-אביב. התכנית מתמקדת במתן תמיכה לימודית, אישית ורגשית לסטודנטים במהלך לימודיהם. מטרת התכנית היא לסייע לסטודנטים להצליח בלימודיהם האקדמיים, תוך הגברת תחושת שייכות אישית וחברתית, ולעודד צעירים ערבים נוספים להגיע לאוניברסיטה ולסיים בהצלחה את לימודיהם בה.  הכנסו לאתר המורחב של תכנית 'סאווה' כדי לקרוא עוד על ...

קרא עוד

סילבוס החברה הערבית בישראל: אינטגרציה לעומת סגרגציה ד"ר מהא כרכבי סבאח

במסגרת המחלקה לסוציולוגיה בבר אילן מועבר קורס זה על ידי ד"ר מהא כרכבי. הקורס נועד לבחון סוגיות הנוגעות למעמדם של הערבים בישראל, המדיניות כלפיהם, קשריהם עם הרוב היהודי, עם שאר הפלסטינים והעולם הערבי. באופן ספציפי, מטרת הקורס היא לדון במאפייניה החברתיים, הכלכליים והפוליטיים של החברה הערבית בקונטקסט של יחסי מיעוט ורוב.     סילבוס- החברה הערבית בישראל בר-אילן

קרא עוד

כנס רכזים בטכניון יולי 2016

כנס הרכזים התקיים בטכניון. בתחילת הכנס הציג פרופ' יוסף ג'בארין, האחראי על יישום התכנית בטכניון את המדיניות והאתגרים בטכניון. הוא הדגיש את ארבעת האתגרים המרכזיים העומדים בבסיס התכנית: המנהלי, האקדמי,תעסוקה ואופי הקמפוס. ברמה המנהלית: אין סיכוי להצלחה בלי מעורבות של ההנהלה ושינוי השיח בקרבה בכל הרמות – מן הקריטריון (דירקטוריון הטכניון) דרך הנשיא, הדיקאנים, המרצים והסגל האקדמי והמנהלי. זהו מאמץ מתמשך. ברמה האקדמית: צמצום ...

קרא עוד