1992

טיפוח ושימור סגל رعاية سلك المستخدَمين والمحافظة عليه

טיפוח ושימור הסגל הוא אחד מתפקידיהן החשובים של היחידות למשאבי אנוש באוניברסיטאות. במסגרת ההבנה כי לעובדים מקבוצות שונות יש צרכים ייחודיים גישות ארגוניות המתייחסות לגיוון תרבותי ולכשירות תרבותית מציעות אסטרטגיות ייעודיות לטיפוח עובדים באופן מותאם.
בחלק זה תוכלו למצוא קישורים ורעיונות כיצד לטפח ולשמר עובדים מהחברה הערבית.

إحدى الوظائف المهمّة لوحدات الموارد البشريّة في الجامعات تتمثّل في رعاية السلك والمحافظة عليه. في إطار الإدراك أنّ للعاملين الذين ينتمون إلى مجموعات متنوّعة ومختلفة احتياجات خاصّة، تقترح مناهج تنظيميّة تتطرّق إلى التنوّع الثقافيّ والأهليّة الثقافيّة، تقترح وضع إستراتيجيّات خاصّة لرعاية العاملين رعاية ملاءَمة.
في هذا الجزء، بوسعكم العثور على روابط وأفكار لكيفيّة رعاية العاملين من المجتمع العربيّ والمحافظة عليهم.

غير موجود !

المعذرة ولكن الصفحة المطلوبة غير موجودة .. حاول إستخدام محرك البحث .