1992
ראשי » הקמפוס המגוון- כללי التنوع في الحرم الجامعي – عام » מאמרים מן הארץ ומהעולם مقالات أكاديميّة » מחקרי אקלים וניתוח של היחס המוסדי לקבוצות המיעוט بحوث مناخية وتحليل التعامل المؤسساتي مع الأقليات

מחקרי אקלים וניתוח של היחס המוסדי לקבוצות המיעוט بحوث مناخية وتحليل التعامل المؤسساتي مع الأقليات

לא זעם ולא בעתה: גזענות באקדמיה הישראלית/ תמר הגר

המאמר מבקש להסביר כיצד חדר טקסט גזעני כמו "נכבה חרטא", העוסק בשלילה גזענית של הנכבה, לאקדמיה הישראלית מבלי לעורר זעם ובעתה. בחלקו הראשון של המאמר בוחנת המחברת את האופן שבו מציגות תיאוריות ביקורתיות שהתפתחו בעשורים האחרונים באירופה ובארצות הברית את מושג הגזענות ומנתחת את הספרון על פי תפיסות אלה. לאחר מכן היא מבקשת לברר את הסיבות לאדישות ולהתעלמות מגילויי גזענות באקדמיה הישראלית ומחוצה ...

קרא עוד

2003. Higher education among the Arabs in Israel: Formal policy between empowerment and control/ Al-Haj

Al-Haj, M. (2003). Higher education among the Arabs in Israel: Formal policy between empowerment and control. Higher education policy, 16(3), 351-368.‏ החוקר בוחן מספר אלמנטים מבניים כדי ללמוד על האופן שהמוסד האקדמי מסליל סטודנטים ערבים. באמצעות ראיונות, ניתוח ניירות מדיניות רשמיים ומידע סטטיסטי מסביר החוקר את החסמים של הסטודנטים הפלסטינים כמקושרים לסיבות הבאות: האוריינטציה התרבותית של האוניברסיטה כמערבית-יהודית בהיבטים של ...

קרא עוד

Campus Racial Climate and the Adjustment of Students to College/ Cabrera et. al.1999

מאמר קלאסי המשווה בין הסתגלות של סטודנטים אפרו אמריקאים והסתגלותם של סטודנטים לבנים למוסד האקדמי. המחקר מאפשר להבין את ההבדלים בין הקבוצות על רקע משתנים מגוונים שנמדדו. Cabrera, A. F., Nora, A., Terenzini, P. T., Pascarella, E., & Hagedorn, L. S. (1999). Campus racial climate and the adjustment of students to college: A comparison between White students and African-American students. ...

קרא עוד

The Multicultural University /Michel Woitrin. 1998

המאמר מציג ניתוח תאורטי ופרקטי על שאלות של אוניברסיטה רב תרבותית, תוך התייחסות למקרה הבלגי. Woitrin, M. (1998). The Multicultural University. Higher Education in Europe,23(1), 71-75.‏ The idea of a multicultural university can be analysed in terms of three basic types. The first, and the most difficult, is that of a university that attempts to integrate the various cultures that ...

קרא עוד

Effects of College Transition and Perceptions of the Campus Racial Climate on Latino College Students' Sense of Belonging/ Sylvia Hurtado& Deborah Faye Carter. 1997

 המחקר עוסק בקשר  שבין תחושת שייכות לקמפוס האקדמי לבין התמדה בלימודים ומניעת נשירה בקרב לטינים בארצות הברית. To clarify the conceptual underpinnings of Tinto's theoretical model of students' departure, the study presented here tested a conceptual model of the antecedents of sense of belonging to examine the extent to which Latino students' background characteristics and college experiences in the first ...

קרא עוד

Our problem is two problems: That you’re a woman and that you’re educated: Gendering and racializing Bedouin women experience at Israeli universities

Sarab Abu-Rabia-Queder, 2012. While the relevant literature customarily links higher education with development and progress, this paper reveals the racial-gender conflicts that the first educated Muslim Bedouin women experienced at Israeli universities and recommends several practices to be carried out on campus and in the community, involving in-group and out-group members alike. The study sheds light on the experiences of ...

קרא עוד