1992

אודות הפורום حول المنتدى

הפורום לקידום השכלה גבוהה בחברה הערבית

אודות הפורום حول المنتدى המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) והועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) הכריזו ב-2013 על תכנית להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה הערבית בישראל, המגובה בתקציב רב שנתי מטעם הות"ת ובתכניות ייעודיות לביצוע באוניברסיטאות ובמכללות המתוקצבות. בכל מוסד אקדמי מונו אחראים ורכזים המיישמים תכניות אלה בפועל – מכינות, חונכות אישית, הכוון לימודי ועוד. מכון ון ליר, בשותפות עם המל"ג, הקים פורום קבוע של העומדים ...

קרא עוד