1992
ראשי » כלים ותכניות ממוקדי מיומנויות למידה » שירותי תמיכה לסטודנט- אוניברסיטת חיפה

שירותי תמיכה לסטודנט- אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה
מערכת התמיכה לסטודנטים מהחברה הערבית
היחידה למצוינות אקדמית, דיקנאט הסטודנטים

היחידה למצוינות אקדמית, האמונה על רווחתם האקדמית של הסטודנטים, מעמידה לרשותם של סטודנטים בתואר הראשון מערך תמיכה אקדמי ואישי, על מנת שיוכלו להתמקד ולהצליח בלימודים. היועצות האקדמיות ביחידה ומעטפת התמיכה המוענקת להם, מלווים את הסטודנטים החל משלב קבלתם לאוניברסיטה ועד לסיום התואר.

מערך התמיכה עבור סטודנטים מהחברה הערבית מורכב מארבעה נדבכים עיקריים: תוכניות הכנה "צעד לפני כולם", מערך החונכות, מערך שיעורי העזר וקורסי תגבור.  היחידה גם מסייעת בקבלה חריגה לאוניברסיטה לסטודנטים בדואיים.

 

קבלה חריגה:

מועמדים בדואיים מופנים ליחידה למצוינות אקדמית על מנת לקבל הכוונה וסיוע בקבלה חריגה לאוניברסיטה. הסטודנטים מוזמנים ליום עיון בו נמסר להם מידע על התהליך ובהמשך, נערכות שיחות ייעוץ אישיות בו מתקבלות החלטות לגבי העדיפויות של הסטודנטים. בסיום השיחות נשלחות המלצות לחוגים השונים ונעשה מעקב אחר ההחלטות ואישורי הקבלה.

בכל שנה מתקבלים כ-10 סטודנטים (סטודנטיות על פי רוב) בדואיים ללימודים באוניברסיטה. במהלך לימודיהם, הם ממשיכים לקבל את התמיכה האקדמית ביחידה.

 

תוכנית הכנה "צעד לפני כולם":

הכניסה לאוניברסיטה ולמערך האקדמי הנה תהליך המלווה בחששות רבים ומעלה שאלות ותהיות כגון: איך זה ללמוד באוניברסיטה? האם זה דומה ללימודים בתיכון? מה הציפיות ממני כסטודנט? מה הדרישות בהן עלי לעמוד? מהי שיטת הלימוד באוניברסיטה?

על מנת לענות על שאלות אלה ואחרות וכדי לאפשר לסטודנטים להגיע לאוניברסיטה מוכנים יותר, אנו מציעים לכלל הסטודנטים שהתקבלו לשנה א' בתואר הראשון להשתתף בתוכנית הכנה, שמטרתו הכרות עם המערך האקדמי. התוכנית שמתקיימות בסמיכות לפתיחת שנת הלימודים, מציעה לסטודנטים כלים ללמידה עצמאית, השתתפות בהרצאה אקדמית, הכרות עם המערכות הממוחשבות באוניברסיטה, הכרות עם הקמפוס והספרייה.

במחקר שנערך ביחידה, במטרה לעקוב אחר ההישגים האקדמיים של המשתתפים בתוכנית ההכנה, נמצא כי ממוצע הציונים של משתתפי התוכנית היה גבוה באופן משמעותי, מממוצע ציוניהם של סטודנטים אשר לא השתתפו בתוכנית ההכנה ללימודים. לאור זאת, אנו למדים שהשתתפות הסטודנטים בתוכנית ההכנה מהווה יתרון רב בהקניית מידע, כלים יישומיים ורשת חברתית להשתלבות מוצלחת בתהליך הלמידה באוניברסיטה.

בתוכניות השתתפו בשנים הקודמות כ-120 סטודנטים מהחברה הערבית.

מערך החונכות חברתית-אישית:

סטודנטים רבים בשנת הלימודים הראשונה ללימודיהם חווים קשיי הסתגלות רבים. ההתמודדות עם שיטות לימוד שונות, חשיפה לתכנים חדשים ורבים וסביבה חברתית ופיזית חדשה, מהווים אתגר עבור הסטודנטים עם תחילת לימודיהם. מערך החונכות האישית מעניק ליווי אישי וצמוד לסטודנטים בשנה א' אשר זקוקים לסיוע זה עם תחילת דרכם בלימודים באקדמיה. הסטודנטים מלווים באופן אישי לאורך כל השנה הראשונה על ידי סטודנטים מצטיינים משנים מתקדמות.

החונכות החברתית (אישית) מאפשרת לסטודנטים התמודדות מתווכת, הדרגתית, יעילה ותומכת בסביבה האוניברסיטאית ומקלה על קשיי ההסתגלות. במסגרת הפרויקט, החונך והחניך יוצרים יחדיו תוכנית למידה מובנת, סביבה לימודית תומכת שת קדם ותעודד את הסטודנט להישגיות ועצמאות.

היעדים העיקריים של הפרויקט הינם:

– הקניית מיומנויות למידה אשר יאפשרו לחניך למצות את הפוטנציאל האישי הטמון בו ויקדמו את עצמאותו בהמשך דרכו האקדמית.

– חיזוק תחושת המסוגלות והעצמה אישית.

– היכרות עם המערכת האקדמית, המנהלות ושרותי הקמפוס.

– צמצום הנשירה, הבטחת משך לימודים תקין וצמצום מעבר בין חוגי הלימוד.

אחר הסטודנטים בפרויקט נערך מעקב אקדמי ושיחות קבועות עם רכזי התוכנית. פעמים רבות אנו למדים שהישגיהם האקדמיים של הסטודנטים המשתתפים בתוכנית גבוהים והקלים שהוענקו להם מסייעים להם בהמשך דרכם. כחלק מהעצמה אישית וכפועל יוצא מהצלחת הפרויקט, בשנים האחרונות אנו רואים כי חניכים (כשליש מהם) ממשיכים בשנה לאחר מכן בפרויקט, אך לא כחניכים אלא כחונכים לסטודנטים חדשים.

בכל שנה נהנים מהפרויקט כ-180 סטודנטים, מתוכם כ-130 סטודנטים מהחברה הערבית.

בשנה הקרובה, אנו מתכנים להעלות את כמות החניכים בפרויקט ולסייע גם לסטודנטים המתחילים את לימודיהם בסמסטר ב' להצטרף גם כן.

מערך שיעורי העזר:

היחידה למצוינות אקדמית מעסיקה מורים שהינם סטודנטים בעלי הישגים אקדמיים גבוהים משנה שלישית בתואר הראשון וכן סטודנטים מתארים מתקדמים (מסטרנטים ודוקטורנטים). העזרה הלימודית מוצעת לסטודנטים בהתאם לקורסים בהם הם מתקשים. השיעורים מתקיימים באופן פרטני ברחבי הקמפוס, כולל בתקופת הבחינות. המורים נמצאים בקשר רציף עם היחידה.

בנוסף, במהלך שנת הלימודים היחידה מקיימת סדנאות להעשרת יכולות ההוראה של המורים. הסדנאות מועברות על ידי צוותים מקצועיים ומנוסים ונוגעות בתחומים רלוונטיים שונים.

מדי שנה נעזרים כ-1000 סטודנטים בשיעורי העזר, מתוכם כ-400 סטודנטים מהחברה העברית.

בשנה הלימודים הקרובה, בכוונתו לפתוח מרכז כתיבה כסיוע לסטודנטים בכתיבת עבודות. מרכז הכיתה שימוקם במעונות הסטודנטים הקמפוס, יהווה מקום נגיש בעל אווירה אקדמית פעילה ויהיה זמין  עבורם בשעות וימים קבועים. במסגרת מרכז הכתיבה האקדמי, יוענק סיוע בתחום כתיבת עבודות ויעוץ סטטיסטי. הסיוע יינתן באופן פרטני או קבוצתי לפי צורכי הסטודנטים, תוך שימת דגש על למידה מפרה ואווירה בלתי פורמאלית ונגישה לכל סטודנט.

בנוסף, יערכו במרכז סדנאות בקבוצות קטנות להקניית כלים למיומנויות למידה וארגון זמן. בנוסף, המרכז יאפשר מקום להכשרת צוות המורים והרכזים של היחידה.

מערך קורסי תגבור:

קורסי התגבור של היחידה הינם קורסים ייחודיים המוצעים לסטודנטים בקורסי יסוד ומבואות. מסגרת הלימוד הינה קבוצתית וקבועה לאורך כל הסמסטר. קורסים אלה מועברים בהנחיית מתרגלים מהחוגים עצמם וההנחיה נבנית במשותף עם חוג הלימוד ובהנחיית מרצה הקורס, וזאת על מנת לספק עזרה לימודית טובה ככל הניתן.

הקורסים מועברים בקביעות אחת לשבוע במשך שעתיים ומועברים במתכונת של הרצאה פרונטאלית. הדגש בשיעורי התגבור הינו עיבוד החומר הנלמד בקורסים מתחילת הסמסטר ועד למועד הבחינה. בשיעור התגבור האחרון בסמסטר, מתקיים מרתון למידה במסגרתו המשתתפים מתנסים במענה על שאלות בדומה למתכונת הבחינה.

כיום מועברים כ-15 קורסי תגבור בסמסטר ומדי שנה נעזרים כ-550 סטודנטים בקורסי התגבור, מתוכם כ-240 סטודנטים מהחברה הערבית.

מטרתנו לשנה הקרובה להרחיב את מערך שיעורי התגבור למס' גדול יותר של קורסים ולהגיע ל-20-25 קורסי תגבור בשנה.

 

כתוב\י תגובה

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*