1992
ראשי » הקמפוס המגוון- כללי التنوع في الحرم الجامعي – عام » מאמרים מן הארץ ומהעולם مقالات أكاديميّة » דוחות- ישראל تقارير اسرائيل » تعليم في الانتظار: السياسات الحكومية والمبادرات الأهلية للنهوض بالتعليم العالي للمجتمع العربي في إسرائيل חינוך בהמתנה- מדיניות הממשלה ויוזמות אזרחיות לקידום החינוך הערבי בישראל

تعليم في الانتظار: السياسات الحكومية والمبادرات الأهلية للنهوض بالتعليم العالي للمجتمع العربي في إسرائيل חינוך בהמתנה- מדיניות הממשלה ויוזמות אזרחיות לקידום החינוך הערבי בישראל

עורכים: יוסף ג'בארין, אימן אג'באריה .

מתוך פתיח הדוח:

נתונים רשמיים של משרד החינוך המתייחסים לתוצאות של בחינות הבגרות שנערכו בשנים האחרונות, מציגים בפני הציבור בישראל עובדה שכבר הפכה, מזה שנים אחדות, כמעט לידיעת הכלל: במערכת החינוך בישראל קיימים פערים עצומים בין הישגיהם של התלמידים היהודים לבין הישגי התלמידים הערבים. כך למשל, תוצאות בחינות הבגרות שנערכו ב-2008 מצביעות על כך שבעוד ששה מכל עשרה תלמידים 1 יהודים זכאים לתעודת בגרות, רק ארבעה מכל עשרה תלמידים ערבים. התמונה העגומה והמדאיגה הזאת מקבלת מימד מבהיל עוד יותר כאשר בוחנים את פערי הזכאות לבגרות בין יהודים וערבים במבחן רטרוספקטיבי-השוואתי. הפער בין הישגי היהודים והערבים לא רק שלא מצטמצם אלא גדל. בעוד שהנתונים המתייחסים לכלל מערכת החינוך הישראלית הראו "מגמה מתונה של שיפור" לעומת הנתונים של השנה הקודמת, השוואה בין הישגי בתי הספר היהודיים והערביים העלתה, בלשונו של שר החינוך גדעון סער בזמן הצגת הנתונים, "מגמות של התרחבות בפערים בין דוברי ערבית לדוברי עברית" (אילני, 2009).

הדו"ח  סוקר את מצבו של החינוך הערבי בישראל ומציג את מצב "ההמתנה הכפולה" שבו הוא מצוי. מצד אחד הוא ממתין, מאז קום המדינה, למעורבות שיטתית וכנה של משרד החינוך לשם קידומו ולהשוואת מעמדו לזה של החינוך הניתן לתלמידים היהודים; סופה של המתנה זו אינו נראה באופק. לצד המתנה זו, על השלכותיה הקשות, החינוך הערבי ממתין גם שנים רבות למעורבות רחבה יותר ומעמיקה יותר של השלטון המקומי הערבי ושל ארגוני החברה האזרחית לשם קידום תכניות ויוזמות שיהיה בכוחן לשפר את מצבו המדרדר. חשוב להדגיש, עם זאת, שאין המדובר בהמתנה פסיבית אלא בהמתנה שזורת מחאות, התנגדויות ואף יוזמות, גם אם לא מספקות, של ארגוני החברה האזרחית להעלאת בעיותיו של החינוך הערבי על סדר היום הציבורי, הן בקרב החברה הערבית והן בפני מקבלי ההחלטות ברמה הממשלתית. דו"ח זה מציג את החינוך הערבי ככיכר סואנת, בה נפגשים סוגים שונים של שיח, חזונות ופרקטיקות שלעתים מתנגשים זה עם זה ולעתים משלימים זה את זה. שתי מטרות לחיבור שלפנינו. הראשונה, היא להציג את היוזמות וההתפתחויות המרכזיות בחינוך בקרב האוכלוסייה הערבית בשנים האחרונות. בהקשר הזה, הדו"ח מתמקד ברמת המאקרו של יוזמות והתפתחויות אשר ביקשו להשפיע על עיצוב מדיניות החינוך במערכת החינוך הערבי. המטרה השנייה, היא לבחון באופן ביקורתי את מהותה של המדיניות הממשלתית כלפי החינוך הערבי, כפי שזו מתבטאת באופן בו מטפל משרד החינוך בהמלצות וכיווני הפעולה שהתגבשו הודות ליוזמות וההתפתחויות שנסקור, ושחלקן יצאו לעולם תוך שיתוף פעולה הדוק עם משרד החינוך עצמו. הדו"ח פורש תמונה עדכנית למצבה של מערכת החינוך הערבית בישראל בתום העשור הראשון של המאה הנוכחית.

 

חינוך בהמתנה

כתוב\י תגובה

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*