1992
ראשי » הקמפוס המגוון- כללי التنوع في الحرم الجامعي – عام » מאמרים מן הארץ ומהעולם مقالات أكاديميّة » מחקר תזה- השתלבות סטודנטים ערבים במערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית/ אילה הנדין

מחקר תזה- השתלבות סטודנטים ערבים במערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית/ אילה הנדין

בשנת הלימודים תשס"ח, 11.8% מהסטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטאות בישראל היו ערבים, בעוד ששיעורם
באוכלוסיה הכללית עמד על כ- 20% . שיעור הלומדים והמסיימים הערבים הולך ופוחת ככל שמתקדמים בתארים
האקדמיים. תת- ייצוג של קבוצת מיעוט אינה תופעה ייחודית למערכת ההשכלה הגבוהה. זוהי תופעה המאפיינת
מערכות ציבוריות רבות בישראל ובעולם. נהוג לדון בחשיבות הייצוג היחסי השווה כחלק מעקרון השוויון, אולם
באקדמיה ישנה חשיבות יתרה לייצוג זה מתוך הרצון למנוע 'החמצה' של אותם אנשים מצוינים אשר תרומתם
למערכת יכולה להיות רבה אם זו תעשה מאמץ לאתרם ולאפשר את שילובם המוצלח בהתאם לצורכיהם
הייחודיים.
המחקר הנוכחי מבקש להעמיק את ההבנה בדבר השתלבות סטודנטים ערבים במערכת ההשכלה הגבוהה
הישראלית ובוחן: ( 1) כיצד מסבירים סטודנטים ערבים את השתלבותם בלימודים גבוהים בישראל וכיצד הם
מגדירים השתלבות מוצלחת? ( 2) כיצד תובנות אודות מקורות הצלחתם יכולות לעמוד לרשות המוסדות האקדמיים
בסיוע אשר ישרת באופן טוב יותר סטודנטים מרקע מגוון? לצורך זה הוגדרה מסגרת מושגית הבוחנת את תהליך
ההשתלבות בעזרת ארבעה נדבכים: הראשון הוא מימד הזמן – מלפני הכניסה ללימודים גבוהים ועד ליציאה מהם.
השני עוסק בהיבטים המשפיעים על השתלבות ובכללם היבטים אישיים, לימודיים, משפחתיים, חברתיים-
קהילתיים, מוסדיים ומדיניות כלל-ארצית. השלישי מתייחס לאתגרים הניצבים בפני הפרט לאורך הדרך
והמשאבים אשר עומדים לרשותו, והרביעי מזהה את תוצרי תהליך ההשתלבות: מקבלה ללימודים דרך הסתגלות,
התמדה, שחיקה וסיום בקבלת תואר או בנשירה.
ממצאי המחקר מעלים אתגרים שונים הניצבים בפני הסטודנטים לצד משאבים אשר מסייעים לתהליך השתלבות
לימודי וחברתי מוצלח. ארבעה תוצרים עיקריים מרכיבים את תהליך ההשתלבות: קבלה לתחום ולמוסד הלימודים
הרצוי, כניסה למערכת, התמדה וקבלת תואר. השלכות המדיניות של המחקר נידונות בהתאמה לסטודנטים ערבים
ולאוניברסיטה העברית, אך ניתנות להתאמה לקבוצות מיעוט שונות ולמוסדות השכלה גבוהה נוספים.

ערבים בהשכלה הגבוהה-הנדין (1)pdf

כתוב\י תגובה

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*