1992
ראשי » הקמפוס המגוון- כללי التنوع في الحرم الجامعي – عام » מאמרים מן הארץ ומהעולם مقالات أكاديميّة (صفحة 3)

מאמרים מן הארץ ומהעולם مقالات أكاديميّة

Effects of College Transition and Perceptions of the Campus Racial Climate on Latino College Students' Sense of Belonging/ Sylvia Hurtado& Deborah Faye Carter. 1997

 המחקר עוסק בקשר  שבין תחושת שייכות לקמפוס האקדמי לבין התמדה בלימודים ומניעת נשירה בקרב לטינים בארצות הברית. To clarify the conceptual underpinnings of Tinto's theoretical model of students' departure, the study presented here tested a conceptual model of the antecedents of sense of belonging to examine the extent to which Latino students' background characteristics and college experiences in the first ...

קרא עוד

מעמד השפה הערבית בישראל / עורכים פרופ' עוזי רבי ואריק רודניצקי

  המסמך יצא ב-2011 על ידי מרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב וכולל: ניירות עמדה, מאמרים מן התקשורת ונתוני רקע בדבר מעמדה של השפה הערבית בישראל. בניירות העמדה ניתן למצוא מאמרים המתייחסים לסוגיה זו גם בין כותלי האקדמיה. להלן: מיטל פינטו / שפת מיעוט ומדיניות לשון: המקרה של הערבית בישראל . אילנה שוהמי / ערבית כשפת מיעוט? נוף לשוני כמקרה ...

קרא עוד

Jewish Arab activism through dialogical encounters: changing an Israeli campus

Test 2

Tamar Hager , Tuffaha Saba  & Nava Shay, 2011. This paper introduces a Jewish Arab dialogue model of national encounters which has been developed at Tel Hai College in Upper Galilee in Israel. These planned encounters, which have taken place for eight consecutive years within the framework of a course entitled ‘A Jewish–Arab dialogue – action research’ are recognized as ...

קרא עוד

Our problem is two problems: That you’re a woman and that you’re educated: Gendering and racializing Bedouin women experience at Israeli universities

Sarab Abu-Rabia-Queder, 2012. While the relevant literature customarily links higher education with development and progress, this paper reveals the racial-gender conflicts that the first educated Muslim Bedouin women experienced at Israeli universities and recommends several practices to be carried out on campus and in the community, involving in-group and out-group members alike. The study sheds light on the experiences of ...

קרא עוד

מה לומדים סטודנטים יהודים וערבים אלה מאלה? מחקרם של בוימל, זאבי ותותרי, 2009

מחקר זה בא לבחון מה לומדים הסטודנטים משני הלאומים, במהלך המפגש באורנים, אלה על אלה, מהן התובנות על אודות ה"אחר" שנוצרות בקרב הסטודנטים במפגש הייחודי הזה ומהן הסיטואציות והאופן שבהם הן מיוצרות. בעוד שהפרק הראשון מציג את מטרות המחקר וחשיבותו, הפרק השני סוקר את הרקע התרבותי- חברתי של המפגש המתקיים במכללה. המחקר מראה שהיחסים בין סטודנטים ערבים ויהודים במכללה, ומתוקף כך גם ...

קרא עוד

מאמר: Toward a Cultural Advancement of Tinto’s Theory/ Douglas A. Guiffrida

המאמר מתדיין עם מחקריו הקלאסיים של Tinto (מופיעים כאן) העוסקים בנשירה של סטודנטים. המחקר טוען כי מחקריו של טינטו לוקים בחסר בכל הקשור לקבוצות שוליות בעלות תרבות שאינה הגמונית.   Guiffrida, D. A. (2006). Toward a cultural advancement of Tinto's theory. The Review of Higher Education, 29(4), 451-472.‏ המאמר אינו מוצג בשל זכויות יוצרים. ניתן להשתמש במנועי החיפוש של אתרי ...

קרא עוד

Eating Together Apart: Patterns of Segregation in a Multi-ethnic Cafeteria

Eating Together Apart: Patterns of Segregation in a Multi-ethnic Cafeteria Beverley Clarck, John Dixon and Colin Tredoux Abstract: Research on segregation has tended to focus on relations located at a macro-spatial level of analysis and unfolding in contexts where boundaries to interaction are formally established. This research, by contrast, investigated segregation as a micro-ecological process by observing patterns of seating ...

קרא עוד

מחקר תזה- השתלבות סטודנטים ערבים במערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית/ אילה הנדין

בשנת הלימודים תשס"ח, 11.8% מהסטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטאות בישראל היו ערבים, בעוד ששיעורם באוכלוסיה הכללית עמד על כ- 20% . שיעור הלומדים והמסיימים הערבים הולך ופוחת ככל שמתקדמים בתארים האקדמיים. תת- ייצוג של קבוצת מיעוט אינה תופעה ייחודית למערכת ההשכלה הגבוהה. זוהי תופעה המאפיינת מערכות ציבוריות רבות בישראל ובעולם. נהוג לדון בחשיבות הייצוג היחסי השווה כחלק מעקרון השוויון, אולם באקדמיה ...

קרא עוד