1992
ראשי » הקמפוס המגוון- כללי التنوع في الحرم الجامعي – عام » מאמרים מן הארץ ומהעולם مقالات أكاديميّة (صفحة 2)

מאמרים מן הארץ ומהעולם مقالات أكاديميّة

נגישות להשכלה גבוהה בקרב צעירים מהפריפריה החברתית בישראל / יריב פניגר, חנה איילון, עודד מקדוסי         

המחקר  (מ-2013) בוחן בוחן פערים בנגישות להשכלה גבוהה בישראל, בין צעירים המשתייכים לקבוצות חברתיות אשר נהנו באופן היסטורי מנגישות גבוהה לאקדמיה לבין צעירים מהפריפריה החברתית שאחוזים גבוהים מהם לא זכו בעבר להשכלה אקדמית. לאור תהליכי התרחבות וגיוון שאפיינו את מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל בשני העשורים האחרונים, מחקר זה מבקש להציג תמונה עדכנית של הפערים החברתיים בהשכלה הגבוהה. להלן הדוח בקישור: דוח-נגישות-להשכלה-גבוהה, 2013 ...

קרא עוד

2003. Higher education among the Arabs in Israel: Formal policy between empowerment and control/ Al-Haj

Al-Haj, M. (2003). Higher education among the Arabs in Israel: Formal policy between empowerment and control. Higher education policy, 16(3), 351-368.‏ החוקר בוחן מספר אלמנטים מבניים כדי ללמוד על האופן שהמוסד האקדמי מסליל סטודנטים ערבים. באמצעות ראיונות, ניתוח ניירות מדיניות רשמיים ומידע סטטיסטי מסביר החוקר את החסמים של הסטודנטים הפלסטינים כמקושרים לסיבות הבאות: האוריינטציה התרבותית של האוניברסיטה כמערבית-יהודית בהיבטים של ...

קרא עוד

נוכחוֹת נפקדוֹת הקמפוס הישראלי ויחסו אל השפה והתרבות הערבית – תמונת מצב حاضرتان غائبتان الحرم الجامعي الإسرائيلي وتعامله مع اللغة والثقافة العربيتيْن صورة الوضع

כתיבה: ת'אאר אבו ראס ויעל מעין הדו"ח יוצא לאור ע"י עמותת סיכוי ומרכז דיראסאת, המרכז הערבי למשפט ומדיניות, כחלק מפרויקט "הערבית במרחב האקדמי" הממומן ע"י האיחוד האירופי והמשותף גם למכון ון ליר בירושלים. דו"ח זה מבקש להציג תוצאות מדידה, שנערכה על ידינו, ביחס לחסמים המקשים על הנגשת ההשכלה הגבוהה לערבים-פלסטינים אזרחי ישראל. בישראל נכתבו כבר דוחות רבים בסוגייה זו אולם ...

קרא עוד

Access and Equity for African American Students in Higher Education: A Critical Race Historical Analysis of Policy Efforts Shaun R. Harper, Lori D. Patton, Ontario S. Wooden

מחקר מדיניות המבקש לבחון מדוע סטודנטים אפרו-אמריקאים בעת הנוכחית עדיין אינם מיוצגים בהיקף הראוי במוסדות ההשכלה הגבוהה בארה"ב, למרות שינויים שנעשו בעשורים האחרונים. המחקר בוחן מהם ההיבטים שעדיין מצריכים שינוי ברמה המוסד. Harper, S. R., Patton, L. D., & Wooden, O. S. (2009). Access and equity for African American students in higher education: A critical race historical analysis of policy ...

קרא עוד

The Role of the University President in Realizing the Multicultural University/ JAMES M ROSSER

Rosser, J. M. (1990). The role of the university president in realizing the multicultural university. The American Behavioral Scientist (1986-1994), 34(2), 223. המאמר עוסק בשאלת תפקידם של מנהיגי האוניברסיטאות בעידן העכשווי ביחס לסוגיית הרב- תרבותיות. הכותב מייצר מעין "נייר עמדה" ומביע את הצורך שהאוניברסיטאות האמריקאיות יעמדו לעומק מאחורי ההבטחה של רעיון ה"רב תרבותיות". לטענתו כיום האוניברסיטאות משקיעות רק בהיבט האינסטרומנטלי ...

קרא עוד

Campus Racial Climate and the Adjustment of Students to College/ Cabrera et. al.1999

מאמר קלאסי המשווה בין הסתגלות של סטודנטים אפרו אמריקאים והסתגלותם של סטודנטים לבנים למוסד האקדמי. המחקר מאפשר להבין את ההבדלים בין הקבוצות על רקע משתנים מגוונים שנמדדו. Cabrera, A. F., Nora, A., Terenzini, P. T., Pascarella, E., & Hagedorn, L. S. (1999). Campus racial climate and the adjustment of students to college: A comparison between White students and African-American students. ...

קרא עוד

The Multicultural University /Michel Woitrin. 1998

המאמר מציג ניתוח תאורטי ופרקטי על שאלות של אוניברסיטה רב תרבותית, תוך התייחסות למקרה הבלגי. Woitrin, M. (1998). The Multicultural University. Higher Education in Europe,23(1), 71-75.‏ The idea of a multicultural university can be analysed in terms of three basic types. The first, and the most difficult, is that of a university that attempts to integrate the various cultures that ...

קרא עוד

מחקריו של Vincent Tinto על נשירת סטודנטים- מחקרו מ-1988

מאמריו  של  (Tinto (Vincent עוסקים בסוגיית הנשירה ממוסדות להשכלה גבוהה בארה"ב. החוקר פיתח מודל לתיאור והסבר תופעת הנשירה. חוקרים רבים מתייחסים למודל שלו ומתדיינים עימו. כאן תוכלו לראות הפניות לחלק ממאמריו ולקרוא את המבואות והמסקנות שלהם. Tinto, V. (1988). Stages of student departure: Reflections on the longitudinal character of student leaving. The Journal of Higher Education, 438-455 Though it has long ...

קרא עוד

מחקריו של Vincent Tinto על נשירת סטודנטים- מחקרו מ- 1982

מאמריו  של  (Tinto (Vincent עוסקים בסוגיית הנשירה ממוסדות להשכלה גבוהה בארה"ב. החוקר פיתח מודל לתיאור והסבר תופעת הנשירה. חוקרים רבים מתייחסים למודל שלו ומתדיינים עימו. כאן תוכלו לראות הפניות לחלק ממאמריו ולקרוא את המבואות והמסקנות שלהם. Tinto, V. (1982). Limits of theory and practice in student attrition. The journal of higher education, 687-700. The field of student attrition has grown tremen ...

קרא עוד

מחקריו של Vincent Tinto על נשירת סטודנטים- מחקרו מ-1975

מאמריו  של  (Tinto (Vincent עוסקים בסוגיית הנשירה ממוסדות להשכלה גבוהה בארה"ב. החוקר פיתח מודל לתיאור והסבר תופעת הנשירה. חוקרים רבים מתייחסים למודל שלו ומתדיינים עימו. כאן תוכלו לראות הפניות לחלק ממאמריו ולקרוא את המבואות והמסקנות שלהם. Tinto, V. (1975). Dropout from Higher Education: A Theoretical Synthesis of Recent Research. Review of Educational Research, 45(1), 89-125. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/1170024 Despite the very ...

קרא עוד