1992
ראשי » תשתיות מוסדיות- התאמת הקמפוס الخطّة المؤسّسيّة » הכשרת סגל אקדמי تأهيل طاقم أكاديميّ » מה לומדים סטודנטים יהודים וערבים אלה מאלה? מחקרם של בוימל, זאבי ותותרי, 2009

מה לומדים סטודנטים יהודים וערבים אלה מאלה? מחקרם של בוימל, זאבי ותותרי, 2009

מחקר זה בא לבחון מה לומדים הסטודנטים משני הלאומים, במהלך המפגש באורנים, אלה על אלה, מהן
התובנות על אודות ה"אחר" שנוצרות בקרב הסטודנטים במפגש הייחודי הזה ומהן הסיטואציות
והאופן שבהם הן מיוצרות.
בעוד שהפרק הראשון מציג את מטרות המחקר וחשיבותו, הפרק השני סוקר את הרקע התרבותי-
חברתי של המפגש המתקיים במכללה. המחקר מראה שהיחסים בין סטודנטים ערבים ויהודים במכללה,
ומתוקף כך גם המחקר , נתונים בתוך שלושה מעגלים.
המעגל הראשון מציג את המתח השורר בין המדינה ובין אזרחיה הערביים, הבא לידי ביטוי
בעיקר בהגדרתה של המדינה כמדינה יהודית, במדיניות ממסדית מתמדת של אפליה כנגדם
ובראיית חלק מהשלטון וחלק נכבד מהציבור היהודי את אזרחיה הערבים של המדינה כזרים לא
רצויים, כ"סיכון בטחוני" וכ"גיס חמישי".
המעגל השני הוא מעגל היחסים היום יומיים בין אזרחיה היהודים של המדינה לאזרחיה הערבים.
במסגרת זו הערבים תלויים ביהודים הרבה יותר מאשר היהודים בערבים, וכך שורר ביניהם יחס
א-סימטרי. זאת ועוד: מתוקף השיח הביטחוני השלט בתקשורת ובציבוריות הישראלי בכללה,
היהודים רואים בערבים איום, והערבים, מצדם, מתייחסים אל היהודים בחשדנות.

בהתאם,בתחום החינוך, בעוד שהערבים לומדים הרבה על החברה היהודית ותרבותה, היהודים אינם                                         לומדים כמעט דבר על הערבים, ועל כן מתברר כי במפגשים המועטים שמתקיימים ביניהם באופן
ממוסד, על ידי מערכת החינוך, במסגרת של תוכניות מפגשים בגילאי בית הספר, כמעט ואין שינוי
בתובנותיהם של התלמידים על בני הקבוצה האחרת להם. לפיכך השפעתן של תכניות מפגשים
.( אלה היא שולית, והן בוודאי אינן מכוננות הבנה או אמפטיה. (ראו למשל: מסלוב, 2003
המעגל השלישי הוא מעגל היחסים בין ערבים ויהודים במוסדות להשכלה גבוהה. מוסדות אלה
נחשבים בעיני רבים אמצעי לניידות חברתית. המאפיין הייחודי של המפגש בין סטודנטים ערבים
ליהודים בהם נעוץ בעובדה שזוהי הסביבה הראשונה ואולי האחרונה בחייהם שבה הם, לדעת
רבים מהם, בני מעמד שווה – סטודנטים. הראינו על סמך מחקרים קודמים (ראו למשל: דוניצה-
שמיט וענבר, 2002 ) ונראה שוב בשולי מחקר זה כי אף על פי ששתי הקבוצות מוכנות לשיתוף
פעולה בתחום הלימודי, הן שומרות על מידת- מה של עוינות זו כלפי זו.


 

לקריאת המאמר:

בוימל, יאיר. זאבי, עירית; תותרי, מרי. 2009. "מה לומדים סטודנטים יהודים וערבים אלה מאלה? " המכללה האקדמית לחנוך אורנים,התנועה הקיבוצית. הרשות למחקר ולהערכה קריית טבעון אורנים. מכללה אקדמית לחינוך. הרשות למחקר ולהערכה תשס"ט.

המאמר אינו מוצג בשל זכויות יוצרים. ניתן להשתמש במנועי החיפוש של אתרי האוניברסיטאות.

כתוב\י תגובה

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*