1992
ראשי » הקמפוס המגוון- כללי التنوع في الحرم الجامعي – عام » פלורליזם ושוויון הזדמנויות בהשכלה גבוהה הרחבת נגישות האקדמיה לערבים, דרוזים וצ'רקסים בישראל

פלורליזם ושוויון הזדמנויות בהשכלה גבוהה הרחבת נגישות האקדמיה לערבים, דרוזים וצ'רקסים בישראל

הדוח שלהלן מציג את עיקר העבודה של הצוות המקצועי שמונה ע"י יו"ר ות"ת בעניין הגדלת הנגישות של האוכלוסייה הערבית למערכת ההשכלה הגבוהה, ואת התכנית אשר בסופו של דבראומצה ע"י ות"ת. התכנית, המיועדת למוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י הות"ת, גובשה לאחר התייעצות עם ועדת ההיגוי של ות"ת לנושא בראשות פרופ' פייסל עזאיזה, חבר ות"ת.
הדו"ח כולל ארבעה פרקים:
הפרק הראשון מרכז נתוני רקע על האוכלוסייה הערבית בעיקר בהיבט הסוציואקונומי, ומתמקד בנתונים ובעובדות העיקריות בהקשר של השכלה גבוהה- היקפי הלומדים לתואר אקדמי והמגמות לאורך שנים, תחומי הלימוד, התפלגות לפי סוגי מוסדות, סוגיית נשירה וגרירת לימודים, ניתוח מגדרי, תופעת הלימודים בחו"ל ועוד.

הפרק השני כולל את עיקרי החסמים בכניסה ובהשתלבות במערכת ההשכלה הגבוהה. בראש ובראשונה אנו מזהים חסמים שהינם פועל יוצא של מערכת החינוך הפורמאלית המקנה את "ארגז הכלים" הפותח דלתות ההשכלה הגבוהה, ומעצבת את יכולות ההתמודדות במסגרות ובתחומים השונים, וכן חסמים נוספים הקשורים להיבטים סביבתיים, תרבותיים, מסורתיים ואחרים.

הפרק השלישי סוקר את הכלים והתכניות הקיימים עד לכתיבת הדוח ויישום ההמלצות, בעיקר בות"ת ובמערכת ההשכלה הגבוהה, ובמשרדי הממשלה השונים. מהסקירה עולה כי למרות החשיבות שות"ת ייחסה לנושא וועדת ההיגוי המיוחדת להרחבת הנגישות למגזר הערבי שהוקמה ופועלת מאז 2002 , התקציב שהושקע לטובת הנושא נמוך ביותר ואפשר בעיקר מימון פונקציות לריכוז הפעילות במוסדות וכן לעידוד העסקת דוקטורנטים וסגל מצטיין. מעודד להיווכח כי מוסדות אקדמיים שונים הפעילו תכניות רחבות בהרבה ממקורותיהם וממקורות גופים
פילנטרופיים ובכך סייעו להשתלבות איכותית של סטודנטים ערבים וצברו ידע ונסיון רב ערך.
תכניות הממשלה בתחומי חינוך, תעסוקה, תחבורה ועוד, כגון: חינוך לחיי קריירה בבתי הספר התיכוניים, שיפור רמת לימודי העברית בבתי הספר, הקמת מרכזי תעסוקה בישובים ערביים, שיפור מערך התחבורה מישובים ערביים למרכזי השכלה ותעסוקה וכד' נמצאות בשלבי התפתחות והיקפן עדיין נמוך וספק אם ביכולתן להביא לשינוי בטווח הזמן הקצר.
בפרק הרביעי  מוצגת מדיניות ות"ת כפי שאומצה על ידה לשנים הקרובות.

דוח מלג 2013 השכלה גבוהה

כתוב\י תגובה

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*