1992

מצגת הכנס ינואר 2015

במצגת המצורפת ניתן להכיר את התכנים והסוגיות שהוצגו בכנס  שנערך בון ליר בינואר 2015.

מצגת-לכנס-תיכונים